صوت
 
کلیدواژه:

کلیپ صوتی اقتصاد مقاومتی | فقط به انشاالله و بسم الله اکتفا نکنید باید عمل بکنید!

#اقدام_و_عمل

آرشیو بیانات
 
عنوان